РЕКЛАМА


„Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Той още от майчината си утроба бил избран от Бога и още като дете обикнал богоугодния начин на живот. Пръв, заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд, усърдно изучил Свещеното Писание, преведено на тукашния български диалект с божествено съдействие от Кирил, и отначало още бил с Методий, известния учител на мизийския народ на благочестие и православна вяра.“

Из „Кратко житие на Климент Охридски“ от Димитър Хоматиан

Преди кръга „Мисъл“, преди Вазов и Славейков, преди Ботев, Богоров и Геров, дори преди Софроний и Паисий стои името на един отдавна живял български просветител. Той доразвива цивилизаторското дело на Кирил и Методий и предава щафетата напред през поколенията до нас - Климент Охридски.  Безспорни са заслугите му за модифицирането на глаголицата с по-удобен и опростен шрифт. Безспорни са постиженията му за разпространението на старобългарската култура и книжнина в целия славянски свят. Безспорен е и неговият български произход!

В дискусията в студиото на "История.bg" участваха:

 

vlcsnap-2016-05-30-21h17m05s169Професор Светлина Николова. Ученият от Кирило-Методиевския научен център на БАН, специалист по старобългарска текстология, историята на средновековните славянски източноправославни текстове;  ръководител на 22 международни и 5 национални научни проекти; изследовател на средновековната ръкописна традиция на Климентовото творчество и най-стария славянски превод на Стария Завет, подготвен от Свети Методий и неговите ученици.

vlcsnap-2016-05-30-21h11m41s8Професор Искра Христова-Шомова. Преподавателят в Софийския университет, изследователката на старобългарския език, българските и славянските средновековни ръкописи, езика и книжовното наследство на св. Климент Охридски, определила присъствието му в българската история като „нов Павел за новите коринтяни - българите”.

 vlcsnap-2016-05-30-21h14m11s226Професор Илия Илиев. Ученият-медиевист от БАН, автор на редица изследвания върху живота и делото на  Климент Охридски, сред които и книгата "Свети Климент Охридски - живот и дело” - българският светец, чието слово се почита като написаните от Бога Мойсееви скрижали.

 vlcsnap-2016-05-30-21h15m50s177Доцент Димо Чешмиджиев. Историкът от Пловдивския университет, експерт по Средновековна история и теория на културата, автор на най-новото и най-цялостното изследване на култа на Свети Климент.

 

Гледайте "История.bg" всеки понеделник от 21:00 часа!

1100 години от смъртта на Климент Охридски
"ИСТОРИЯ.BG" - 30.05.2016

РЕКЛАМА