РЕКЛАМА


13 март 1913 г. е фатална дата за османската армия. Защо?

Тогава храбрата ни войска успява да щурмува считаната за непревземаема Одринска крепост. Решителната победа на българската армия при Одрин довежда до края на Балканската война. А битката за Одрин остава в историята като Одринската епопея:

„Отвъд северния мост на Тунджа, пред временното комендантство пропусках войските и ги благодарих. В една от стаите бяха събрани пленените турски генерали и щабофицери и гледаха на нашите окъсани, но пълни с военна гордост и мъжество войски. В същото време други войски, обезоръжени и нещастни, вървяха на гъсти тълпи към о-ва Сарай... Скоро доведоха и Шукри паша. Поздравихме се. Предложих му да ме последва в автомобила, за да отидем на Каика, гдето го причакваше с щаба си командующият 2-ра армия ген. Иванов. Това е вече сън. Сън чудесен. Сън наяве! Подобни сънища се повтарят след столетия”. – ген. Георги Вазов

Какво вдъхновява нашите войници за голямата победа при Одрин? Да помислим заедно в понеделник от 21:00 ч. по БНТ с темата: „105 години от победата при Одринската крепост“!

Дискусията в студиото на "История.bg" е с участието на:

акад. Георги Марков – специализантът по европейска история от Майнц, Германия, автор с десетки исторически книги и сборници, ученият от Българската академия на науките
проф. Веселин Янчев – преподавател по Нова българска история в Софийския университет, експерт по история на армията и вътрешната сигурност в Следосвобожденска България
д-р Александър Стоянов – преподавател в НБУ, основател на клуб и списание „Воeнна история”

Борислав Дичев - историк, изследовател на най-новата българска история и войните за обединение на България

Димитър Шалапатов – краевед, познавач на етнографската история на Тракия

105 години от битката при Одрин
"ИСТОРИЯ.BG" - 12.03.2018

РЕКЛАМА