РЕКЛАМА


Има в София една къща, която повечето столичани познават като Дома на архитектите – красива фасада със сводести прозорци, леко засенчена от високи дървета, градина отзад – хем си в центъра на града, хем си сред зеленина. Но тази сграда има стара история...

Дом на Съюза на архитектите
"10 000 крачки" - 07.02.2020

РЕКЛАМА