РЕКЛАМА


Първото десетилетие на миналия век е времето, когато Горна Джумая, днешен Благоевград напълно променя своя архитектурен облик. След преживените войни и бурните бежански вълни, местните хора успяват да превърнат едно голямо село в модерен град с вдъхновяваща визия.Най-внушителната сграда в центъра на града от това време, запазена и до днес е Старото кметство. Символ на Горна Джумая.Построена по проект на Лазар Парашкеванов, един изтъкнат архитект ,който след това реализира в София и Земеделският дом или Народната опера. На крачки от старото кметство се намира площад „Македония”. Оформянето му започва с първата копка на читалището през 1926 година. Архитектурна и историческа забележителност е и триетажната сграда в неоколониален стил на стария хотел „Лондон”, която е също от началото на миналия век. Хотелът е собственост е на Панайот Тасев, който освен градоначалник на Горна Джумая е притежавал тютюневи складове и е бил директор на тютюневата фирма „Никотеа”.

Духът на старата Горна Джумая
"10 000 крачки" - 14.01.2019

РЕКЛАМА