РЕКЛАМА


Знаете ли че, колекциите на Националната ни библиотека надхвърлят 8 милиона документи и това я правят хранилище с европейска и световна значимост. Ако обиколим нейните читални, отдели, експозиции и депа, със сигурност ще извървим 10 000 крачки. А после можем да поседнем и да прочетем някое от съкровищата, които тя съхранява.

Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
"10 000 крачки" - 01.02.2019

РЕКЛАМА